Background

Strategies & Methods

Pautan-pautan adalah tentang strategi-strategi dan kaedah pengajaran guru untuk kanak-kanak pintar cerdas

  • Ulasan: Satu kaedah pengajaran yang mengasingkan murid-murid kepada tiga kumpulan iaitu yang menguasai, sederhana dan lemah dalam sesuatu tajuk. Terdapat tiga komponen yang diambil untuk mengasingkan murid-murid ini iaitu dari segi kesediaan, minat dan latarbelakang murid. Setiap kumpulan tidak semestinya mempunyai bilangan murid yang sama. Setiap kumpulan diberi tugasan mengikut keperluan masing-masing. Ianya sesuai dengan prinsip ekuiti dalam pembelajaran.

  • Ulasan: Pembelajaran bagi kanak-kanak pintar cerdas ini haruslah berbeza. Semasa sesi pembelajaran, golongan ini perlu dicabar dengan soalan-soalan atau persoalan-persoalan yang melebihi tahap murid sebayanya. Keadaan ini memaksa untuk guru menyiapkan diri mereka dengan ilmu yang lebih tinggi kerana akan terdapat banyak persoalan yang akan ditimbulkan oleh kanak-kanak ini. Guru perlu memberikan maklumbalas yang positif agak dapat menggalakan aktiviti pembelajaran mereka.

  • Ulasan:

  • Ulasan


  • Ulasan: